Nofima reports

Markedsadgang for laks – En vurdering av frihandelsavtalers betydning

Kvalvik, Ingrid; Elvestad, Christel; Nyrud, Thomas

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 24/2016

Number of pages: 68

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-390-9

Open Access: green

Links:
ARKIV
FULLTEKST