Article in business/trade/industry journal

Markedet for laks i Sør-Afrika. Første artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Heide, Morten; Egeness, Finn-Arne; Sogn-Grundvåg, Geir

Publication details

Journal: Norsk Fiskeoppdrett, p. 128–130, 2015

Issue: 8

International Standard Numbers:
Printed: 0332-7132

Open Access: none