Article in business/trade/industry journal

Tint laks i Sør-Afrika. Sjette artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir

Publication details

Journal: Norsk Fiskeoppdrett, p. 50–52, 2015

Issue: 10

International Standard Numbers:
Printed: 0332-7132

Open Access: none