Nofima reports

Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Johansen, Lill Heidi; Colquhoun, Duncan John; Hansen, Haakon; Hildre, Sindre; Wergeland, Heidrun Inger; Mikalsen, Heidi Eileen

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 9/2016

Number of pages: 51

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-362-6

Open Access: green

Links:
ARKIV
FULLTEKST