Report

Veileder - Overvåking og prøvetaking for økt kontroll med Listeria ved produksjon av varmebehandlede, spiseklare kjøttprodukter

Heir, Even; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig

Publication details

Publisher: Nofima AS

Open Access: green

Links:
ARKIV
FULLTEKST