Article in business/trade/industry journal

Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?

Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgårde, Bjørn; Asche, Frank; Robertsen, Roy

Publication details

Journal: Norsk Sjømat, p. 26–28, 2015

Issue: 5

International Standard Numbers:
Printed: 0807-1551
Electronic: 1890-9418

Open Access: none