Nofima reports

Kapasitetstilpasning i hvitfiskindustrien

Dreyer, Bent Magne; Bendiksen, Bjørn Inge

Publication details

Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Issue: 9/2003

Number of pages: 64

International Standard Numbers:
Printed: 82-7251-519-9

Open Access: green

Links:
ARKIV
FULLTEKST

Denne rapporten er resultatet av et prosjekt der Fiskeridepartementet har bedt om en nærmere analyse av hvordan produksjonskapasiteten har utviklet seg i norsk hvitfiskindustri. Dette sammendraget oppsummerer de viktigste konklusjonene fra prosjektet. Innledningsvis gis en sammenfatning av hovedfunnene fra den delen av prosjektet som har analysert hvordan endringer i makroøkonomiske forhold har påvirket den norske hvitfiskindustriens konkurranse¬evne. Deretter blir de viktigste funnene omkring kapasitetsutviklingen presentert og det blir redegjort for konklusjonene om hvor viktig graden av kapasitetsutnyttelse er for bedriftenes økonomiske prestasjon. Sammendraget avsluttes med en oppsummering fra den delen av prosjektet som har rettet oppmerksomheten mot virkemidler for å få til en bedre kapasitetstilpasning i norsk hvitfiskindustri.