Report

Optimalisering av slakteprosess for laksefisk

Bantle, Michael; Digre, Hanne; Tobiassen, Torbjørn I

Publication details

Publisher: SINTEF Energi AS

Issue: TR A7470

Number of pages: 60

Open Access: green

Links:
ARKIV

Prosjektet ble gjennomført som felles arbeid mellom SINTEF Fiskeri- og
Havbruk, SINTEF Energi AS og NOFIMA i tett samarbeid med FHF og
styringsgruppen.
Optimalisering av slakteprosessen i lakseindustrien er en sammensatt
operasjon av trenging, pumping og avliving uten at fisken er utsatt for høy
aktivitet- eller stressbelastning og en rask nedkjøling. Anbefalinger for en
mer automatisert slakteprosess med kontrollert stressbelastning er
utarbeidet med hensyn på forbedret produktkvalitet. Forbedringspotensial
av dagens operasjoner, trenging, kjøling og utblødning er evaluert. Det er
utarbeidet forslag til videre oppfølging av prosjektet.