Article in business/trade/industry journal

Skjelettutvikling og beinmetabolisme i tidlige livsstadier hos torsk

Lie, Kai Kristoffer; Bæverfjord, Grete; Moren, Mari; Helland, Synnøve; Sæle, Øystein

Publication details

Journal: Norsk Fiskeoppdrett, vol. 40, p. 34–35, 2015

Issue: 1

International Standard Numbers:
Printed: 0332-7132

Open Access: none