Nofima reports

Vertikal integrering - en strategi for å kvalitetssikre råstoff?

Svorken, Marianne; Dreyer, Bent Magne

Publication details

Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Issue: 9/2007

Number of pages: 91

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-7251-614-6

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV