Article in business/trade/industry journal

Areal til begjær eller besvær? – Hvordan kan havbruksnæringen skaffe seg tilgang til lokalitetsressurser

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter

Publication details

Journal: Norsk Sjømat, p. 28–29, 2014

Issue: 1

International Standard Numbers:
Printed: 0807-1551
Electronic: 1890-9418

Open Access: none