Article in business/trade/industry journal

Krav til fisketetthet og vannforbruk

Calabrese, Sara; Handeland, Sigurd O; Terjesen, Bendik Fyhn; Fivelstad, Sveinung; Ebbesson, Lars O.E.; Nilsen, Tom Ole; Pedrosa, Cindy; Stefansson, Sigurd Olav; Imsland, Albert; Kolarevic, Jelena; Hosfeld, Camilla Diesen; Kvamme, Kristin; Grahl-Madsen, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Breck, Olav; Lyngøy, Cato; Mathisen, Frode; Sveier, Harald

Publication details

Journal: Norsk Fiskeoppdrett, vol. 37, p. 42–50, 2014

Issue: 10

International Standard Numbers:
Printed: 0332-7132

Open Access: none