Nofima reports

Effekt av temperatur og kroppsstørrelse på fôrinntak og gonadevekst hos villfanget Drøbak-kråkebolle

Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou

Publication details

Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Issue: 1/2002

Number of pages: 27

International Standard Numbers:
Printed: 82-7251-483-4

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

Drøbak-kråkebollen (Strongylocentrotus droebachiensis) produserer en gonade som er svært ettertraktet i det japanske og franske delikatessemarkedet. Det er i dag liten kunnskap om hvilken effekt temperatur og årstid har på gonade oppbygningen.
I dette arbeidet er det gjort en systematisk undersøkelse av hvilken effekt temperatur, kroppsstørrelse og årstid har på fôrinntak og gonadevekst. Denne kunnskapen vil gi retningslinjer for planlegging og dimensjonering av oppdrettsanlegg for kråkeboller.