Nofima reports

Prisindeks og gjennomsnittspriser for torsk

Bendiksen, Bjørn Inge

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 36/2009

Number of pages: 17

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-7251-715-0

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten presenterer et forslag til en indeks for prisene på norsk eksport av tilvirket torsk. Indeksen er en variant av en Laspeyres indeks. Eksportprisene på torsk har typiske sesongvariasjoner og indeksen er derfor sesongjustert ved hjelp av statistiske metoder. Tidsserien dekker tidsrommet 2000 til 2009.

Likeledes presenteres gjennomsnittpriser på ferskt og fryst torskeråstoff omsatt i markeder i EU og på Island, og ferskt torskeråstoff omsatt i Norge