Nofima reports

Mengde- og kvalitetsvurdering av kråkeboller (sjøpinnsvin) i kystnære områder i Sisimiut kommune på Grønland

Siikavuopio, Sten Ivar; Labansen, Jørgen Peter

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 11/2009

Number of pages: 18

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-7251-675-7

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

I henhold til prosjektplanen ble det i høsten 2007 gjennomført en kartlegging og en kvalitets-vurdering av kråkeboller i Sisimiut kommune. Under kartleggingen av kråkebollebestanden ble det tatt fangstprøver fra 8 forskjellige lokaliteter for å få ett overblikk over eventuelle forskjeller i kvalitet mellom de forskjellige lokalitetene. Materialet ble så bearbeidet med tanke på bestandstetthet, størrelsesfordeling og kvalitet
Kartleggingen av kråkebolleforekomsten i Sisimiut kommune viste fangstbare forekomster på enkelte av lokalitetene som ble undersøkt.