Nofima reports

Innføring av elektronisk kjedesporbarhet for fersk hvitfisk til innlandsmarkedet

Karlsen, Kine Mari; Sørensen, Carl-Fredrik; Forås, Eskil; Olsen, Petter

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 2/2010

Number of pages: 49

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-7251-741-9

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV