Article in business/trade/industry journal

Tradisjon og innovasjon. Ja takk begge deler

Ueland, Øydis; Hersleth, Margrethe

Publication details

Journal: Bioforsk FOKUS, vol. 8, p. 249–251–3, 2013

Issue: 2

International Standard Numbers:
Printed: 0809-8662

Open Access: none