Academic article

Suksesskriterier i norsk fiskeindustri

Dreyer, Bent Magne

Publication details

Journal: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 10, p. 284–292, 2000

Issue: 2

International Standard Numbers:
Printed: 0803-6799
Electronic: 1891-0998

Open Access: none

Links:
FULLTEKST

Artikkelen oppsummerer de konklusjonene som kan trekkes av ulike studier som har hatt som mål å finne forklaringer på den store spredningen i lønnsomhet blant fiskeforedlingsanlegg. Artikkelen er basert på en artikkelserie som ble publisert i bladet "Fiskeindustri" våren og sommeren 1996.