Academic article

Markedsorientering i "perfekte" sjømatmarkeder

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell

Publication details

Journal: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 12, p. 32–39, 2002

International Standard Numbers:
Printed: 0803-6799
Electronic: 1891-0998

Open Access: none

Links:
FULLTEKST

I denne artikkelen spør vi om markedsorientering i nær perfekte markeder er relevant – og
hvis så – om markedsorientering i nær perfekte markeder kommer til uttrykk på samme
måte som fremsatt i faglitteraturen. Nær perfekte markeder er markeder med mange kjøpere
og selgere, hvor produktene er nær identiske, informasjonen flyter relativt lett, og
hvor transaksjonskostnadene er lave. Våre spørsmål er høyst relevante fordi markedsorientering
primært har vært studert i oligopolistiske markeder kjennetegnet ved et begrenset
antall selgere (konkurrenter), differensierte produkter, hvor transaksjonskostnadene til
dels er betydelige, og hvor god og relevant markedsinformasjon ikke er lett tilgjengelig.