Academic article

Utnyttelse av konkurransefortrinn innen torskeoppdrett

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Dreyer, Bent Magne

Publication details

Journal: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 17, p. 34–39, 2007

International Standard Numbers:
Printed: 0803-6799
Electronic: 1891-0998

Open Access: none

Links:
FULLTEKST