Nofima reports

Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Oversikt og status fra tidligere FoU arbeid med fokus på økt utbytte og kvalitet ved produksjon av pillede reker

Lorentzen, Grete; Rode, Tone Mari; Grimsmo, Leif; Nilsen, Heidi

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 20/2012

Number of pages: 15

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-7251-990-1

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

Rapporten gir en oversikt over FoU utført i rekeindustrien i tidsrommet 1985 - 2012. Mere spesifikt fokuserer rapporten på ombordbehandling av reker, effekt av lagringstid og temperatur under frysing, ulike metoder for tining av reker og tilslutt høytrykksbehandling av reker. Rapporten gir også en beskrivelse av metode for tining, koking og beregning av utbytte. Rapporten utgjør arbeidspakke 0 i prosjektet, og den vil være et grunnlag for arbeidet som skal utføres i de øvrige arbeidspakkene.