Article in business/trade/industry journal

Slakting av laks - status og utfordringer

Tobiassen, Torbjørn I; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif

Publication details

Journal: Norsk Fiskeoppdrett, vol. 38, p. 42–44, 2013

International Standard Numbers:
Printed: 0332-7132

Open Access: none