Nofima reports

Utblødning og superkjøling av pre-rigor filetert oppdrettstorsk

Rotabakk, Bjørn Tore

Publication details

Publisher: Nofima AS

Issue: 35/2011

Number of pages: 9

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-7251-910-9

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV

Bakgrunnen for forsøket var å se på muligheten av å benytte seg av umiddelbar sløying og
filetering på ubløgget fisk med etterfølgende spyling av fileten for å korte ned prosesseringstiden
for torsk betraktelig uten at det ble mer blod i fileten. I tillegg ville man undersøke hvilken effekt
superkjøling hadde på krymping av fileten og drypptap.
Forsøkene ble gjennomført hos Brødrene Larsen eft. (SF-185) 10.-11. november 2009, med
analyse ved Nofima Norconserv AS 18. november 2009