Popular scientific article

Varmebehandling av oppdrettslaks bryter ned proteiner og endrer råvarens kvalitet

Hansen, Jorunn Sofie; Savitri, Sari; Skipnes, Dagbjørn; Rosnes, Jan Thomas

Publication details

Journal: Norsk Sjømat, vol. 4, p. 52–54, 2012

International Standard Numbers:
Printed: 0807-1551
Electronic: 1890-9418

Open Access: none

Links:
FULLTEKST