Nofima reports

Lagringsstabilitet av et utvalg marine oljer. Effekt av oljekvalitet på cellulære responser – Fase 2

Grimmer, Stine J Staavi; Østbye, Tone-Kari K.; Ruyter, Bente; Vogt, Kjell gjermund; Haugen, John-Erik

Publication details

Publisher: Nofima

Issue: 33/2013

Number of pages: 36

International Standard Numbers:
Printed: 978-82-8296-109-7

Open Access: green

Links:
FULLTEKST
ARKIV