Academic article

Har fangstbasert akvakultur av torsk noen konkurransefortrinn?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre

Publication details

Journal: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 22, p. 55–63, 2012

Issue: 1

International Standard Numbers:
Printed: 0803-6799
Electronic: 1891-0998

Open Access: none

Links:
FULLTEKST