Academic chapter/article/Conference paper

Effekt av genotype og miljø på innhold av viktige kvalitetsegenskaper i bygg og havre

Holtekjølen, Ann Katrin; Uhlen, Anne Kjersti; Sahlstrøm, Stefan; Åssveen, Mauritz

Publication details

Year: 2012

Open Access: none