Journal publication  »  Academic article

Når konkurransefortrinn forvitrer: Er det mulig å gjenvinne profitable markedsposisjoner?

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse ; Volume 11. p. 74–82. 2008

Sogn-Grundvåg, Geir; Lorentzen, Thode; Bendiksen, Bjørn Inge; Grønhaug, Kjell