Journal publication  »  Article in business/trade/industry journal

Produktutvikling i fiskebutikker gjennom interaksjon med forbrukere

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi ; Volume 15. p. 1–6. 2005

Sogn-Grundvåg, Geir; Rånes, Stein Arne; Grønhaug, Kjell; Gray, Brendan

Related content

  • External links