Journal publication  »  Academic article

101 historier om innovasjon i SMB-nettverk

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse p. 36–45. 2010

Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn

Related content

  • External links