Part of a book/report  »  Popular scientific chapter/article

Måling av kjøttkvalitet på slaktelinja - for avl og produksjon

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2011: Husdyrforsøksmøtet 2011 (ISBN: 978-82-7479-024-7) p. 141–144.

Aass, Laila; Hollung, Kristin