Journal publication  »  Popular scientific article

Gjødsling, proteininnhold og bakekvalitet i hvete

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

? ; Volume 10. p. 2–3. 1997

Uhlen, Anne Kjersti; Færgestad, Ellen Mosleth; Grøsland, Inge; Bjørkli, Mona

Kvalitetskravene til hvete vil variere avhengig av hvilke produkter hveten skal brukes til. Til gjærdeigsprodukter ønskes et relativt høyt proteininnhold, mens dette kravet er anderledes til produkter som butterdeig, formkaker og kjeks. Innføring av delgjødsling i hvetedyrkinga har tydelig medvirket til å heve proteininnholdet på norskprodusert hvete, som de seinere åra har hatt en god kvalitet for produksjon av brød. Men varisjon i glutenproteinkvalitet mellom sorter vil også påvirke kvalitetsegenskapene og skaper variasjon i kvaliteten so m det må tas hensyn til i de ulike leddene i verdikjeden.