Conference lecture and academic presentation  »  Poster

Bakeforsøk med kjernemelk

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Statusseminar om kjernemelk og baketilskudd" i TINE FoU; TINE FoU, Kalbakken, Oslo, 2008-10-21–2008-10-21

Mosleth Færgestad, Ellen; Færgestad, Ellen Mosleth; Wicklund, Trude; Abrahamsen, Roger K.; Johansen, Anne-Grethe; Moldestad, Anette; Moldestad, Anette Aamodt