Conference lecture and academic presentation  »  Academic lecture

Intensivt oppdrett av laksesmolt: konsekvenser for laksens prestasjoner i ferskvannsfasen og etter overføring til sjø

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Havbruk 2004. NFR Programkonferanse; Clarion Airport Hotell, gardermoen, Norge, 2004-03-23–2004-03-24

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Arnesen, Arne Mikal; Arnesen, Arne Mikal; Damsgård, Børge; Damsgård, B; Stefansson, Sigurd; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Lemarié, G