Journal publication  »  Article in business/trade/industry journal

Proteinkvalitet og -innhold i hvete

To get access to the entire publication, please contact Nofima’s librarian.
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Samvirke ; Volume 95. p. 22–23. 2000

Færgestad, Ellen Mosleth; Molteberg, Eldrid Lein; Baardseth, Pernille; Uhlen, Anne Kjersti; Magnus, Ellen Merethe

For å bedre bakeegenskapene har det blitt lagt vekt stor vekt på å øke proteininnholdet i norskdyrket hvete. Forsøk ved MATFORSK og Institutt for plantefag ved Norges Landbrukshøgskole viser imidlertid at proteinkvaliteten er den viktigste faktoren, mens proteininnholdet ikke behøver å være så høyt som mølle og bakebransje tidligere har antatt.