Journal publication  »  Academic article

101 historier om innovasjon i SMB-nettverk

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse ; Volume 13. p. 50–59. 2010

Olsen, Nina Veflen; Elvekrok, Ingunn

Hva skal til for å lykkes med innovasjon i nettverk? I denne artikkelen blir data fra 101 nettverk etablert i Norge fra 1995 til 2009, strukturert og analysert.