Journal publication  »  Academic article

Årsaker til produktutviklingssuksess

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Beta - Tidsskrift for bedriftsøkonomi ; Volume 16. p. 1–14. 2002

Olsen, Nina Veflen; Sandvik, Kåre

Artikkelen søker å gi svar på hvorfor noen bedrifter lykkes med sine produktutviklingsprosesser mens andre mislykkes. Suksess blir operasjonalisert som de nye produktenes fortrinn og bidrag til bedriftens lønnsomhet, men også økt innsikt i produktutviklingsprosesser og tilførsel av spin-off kunnskap. Produktutviklingsprosessen blir studert som organisasjonslæring og operasjonalisert som omfanget og bredden på informasjonssøket i produktutviklingsprosessen. Modellen blir testet med data fra 124 hotell i Norge. Både målemodellen og strukturmodellen ble testet med ‘Structural Equation Modelling’ (LISREL), og 5 av 6 hypoteser fikk støtte. Omfanget på produktutviklingsprosessen har en positiv signifikant effekt på a) produktfortrinn, b) innsikt i produktutviklingsprosessen og c) spin-off kunnskap, og produktfortrinn har en positiv signifikant effekt på lønnsomhet. Bredden på informasjonssøket viste seg å være signifikant positivt for produktfortrinn, men hadde ingen signifikant effekt på spin-off kunnskap.