Journal publication  »  Article in business/trade/industry journal

Økt satsing på fersk hvitfisk: Hvilke utfordringer opplever bedriftene?

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi ; Volume Årgang 16. p. 39–47. 2006

Lorentzen, Lorentz Thode; Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Svorken, Marianne

Related content

  • External links