Journal publication  »  Academic article

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi ; Volume 12. p. 61–83. 2002

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell

Utgangspunktet for denne artikkelen er spørsmålene: “Hvordan oppfatter oppdrettere av marine arter markedsmulighetene?” og “Hvilke fremgangsmåter-eller strategier-forfølger de i sine bestrebelser for å utnytte de nye mulighetene?”,Dette utgangspunktet kan begrunnes på følgende måte: Oppdretternes oppfatninger av markedsmuligheter representerer deres virkelighet, og det er denne de forholder seg til.(jfr.Berger og Luckman,1967) For å utnytte nye muligheter må oppdretterene også handle, og den enkelte oppdretter vil velge fremgangsmåter som oppleves som mest hensiktmessig . De fremgangsmåter som velges vil blant annet være påvirket av oppfatninger om markeder , tidligere erfaringer og tilgjengelige ressurser. Slike markedsoppfatninger og fremgangsmåter vil være mere eller mindre riktige. Ved å kartlegge og forstå disse, er det vårt formål å fremskaffe forbedringsforslag med utgangspunkt i dokumentert og holdbar kunnskap.

Related content

  • External links