Journal publication  »  Popular scientific article

Blir dyrket kjøtt en viktig del av fremtidens matproduksjon?

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Nationen 2019

Borge, O.J.; Rønning, Sissel Beate; Burton, R.