Conference lecture and academic presentation  »  Scientific lecture

Optimal bruk av ozon i produksjonen av postsmolt av Atlantisk laks i brakkvanns

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Fremtidens smoltproduksjon - Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur; Sunndalsøra, 2018-10-23–2018-10-24

Stiller, Kevin Torben