Report/thesis  »  Report/thesis

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsåret 2015

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-569-9) 36, p. Nofima rapportserie (31/2018)

Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas

Lønnsomheten i norsk fiskeindustri var historisk god også i 2015, etter at en fallende trend ble brutt året før og lønnsomheten forbedret seg betydelig. Resultatmarginen for fiskeindustrien som helhet steg fra 1,9 % i 2014 til 2,6 % i 2015. Både konsumindustrien og mel-/oljeprodusentene forbedret marginene sine fra året før. Hvitfiskindustrien som helhet så en svak nedgang i lønnsomheten fra året før. Tørrfiskproduksjon hadde klart best marginer, etterfulgt av saltfiskproduksjon, begge med en betydelig økning fra 2014. Innen pelagisk konsumproduksjon falt lønnsomheten noe tilbake, mens den innen lakseforedling forbedret seg svakt. Lakseslakteriene hadde en flat utvikling fra 2014. Verdiskapingen i villfisksektoren steg med 2 % i 2015, til 3,6 milliarder kroner. Verdiskapingen per årsverk i sektoren beregnes til cirka 728 000 kroner.

Related content