Report/thesis  »  Report/thesis

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport

To get access to the entire publication, please contact Nofima’s librarian.
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-560-6) 27, p. Nofima rapportserie (22/2018)

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra FHF-prosjektet “Fremtidige effekter av strukturering på sjø og land”. Den bygger på to rapporter fra prosjektet, hvorav den første omhandler strukturering i flåten og den andre fokuserer på industrien: Nofima-Rapport 8/2018: Strukturering i fiskeflåten. Drivkrefter og konsekvenser. Nofima-Rapport 16/2018: Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser. Den første rapporten beskriver først drivkrefter for strukturering i fiskeflåten, både store makrotrender og drivkrefter på bedriftsnivå. Rapporten så drøfter ulike mål for strukturering for de viktigste fartøygruppene både i torskefiskeriene og pelagisk fiske, og peker på stor forskjell i strukturutvikling mellom gruppene. Den andre rapporten har fokus på hvordan endringer i flåtens landingsmønster påvirker industrien, og har sett på effektene av færre og større landinger, sesongprofil, geografisk fordeling av landingene, kvalitet og øvrig sammensetning av fangsten. Landingsmønsteret påvirker helt klart strukturen i industrien, men det er samtidig viktig å påpeke at mange av de endringene vi ser også skyldes generell samfunns- og næringsutvikling, og ikke minst fiskens vandringsmønster og tilgjengelighet. Større og færre landinger bidrar til reduksjon i antall bedrifter, og en reduksjon i antall steder som har fiskeindustri. Vi ser også viktige endringer i det geografiske landingsmønsteret, hvor mer av landingene finner sted i Finnmark og Troms. På kommunenivå ser vi også store endringer i fordeling av aktivitet mellom kommunene.

Related content