Conference lecture and academic presentation  »  Scientific lecture

Fisken og folket – del 2 - fiskeri, industri og demografi for norske kystsamfunn

Møte i referansegruppen for «Torskeprogrammet»; Tromsø, 2015-12-15

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Isaksen, John Roald