Report/thesis  »  Report/thesis

Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2018 (ISBN 978-82-8296-551-4) 26, p. Nofima rapportserie (15/2018)

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen

Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite spalting, god konsistens og lite blod i filetene, dette i motsetning til den tradisjonelt leverte hysen fra en annen båt. Når fisken lagres videre i 1 døgn så blir disse forskjellene litt mindre, men levendelevert hyse kommer klart best ut her også, noe som viser at den tåler lagring bedre. For å oppnå best mulig kvalitet er det viktig at levendelevert hyse prosesseres raskest mulig. Noen av de viktigste funnene så langt i prosjektet er: • Det er mulig å levere levende hyse rett til landanlegg for kontrollert slakting og videre pre-rigor prosessering. • De største utfordringene med spalting, konsistens og blod kan minimeres med levendelevering og pre-rigor filetering. • Produksjonsutbytte øker og samtidig vil andelen som kan benyttes til høykvalitetsprodukter øke kraftig sammenlignet med tradisjonell produksjon. • Kvalitetsforbedringen ser ut til å opprettholdes under lagring som filet.

Related content