Report/thesis  »  Report/thesis

Listeria monocytogenes - vurdering av helseråd til gravide og andre utsatte grupper. Uttalelse fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety and Environment (VKM) 2018 (ISBN 978-82-8259-310-6) 172, p. VKM report (2018:13)

Skjerdal, Olaug Taran; Eckner, Karl Fredrich; Grahek-Ogden, Danica; Kapperud, Georg; Lassen, Jørgen Fr; Narvhus, Judith; Nesbakken, Truls; Rosnes, Jan Thomas; Robertson, Lucy; Skjerve, Eystein; Wasteson, Yngvild

Related content