Conference lecture and academic presentation  »  Academic lecture

Fakta om helhetlig bærekraft gjøres mer tilgjengelig

To get access to the entire publication, please contact Nofima’s librarian.
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Havbruk 2018 – Havbruk i samfunnet; Oslo, 2018-04-18–2018-04-20

Karlsen, Kine Mari; Winther, Ulf; Robertsen, Roy; Richardsen, Roger; Mikkelsen, Eirik Inge