Report/thesis  »  Report/thesis

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Nofima, Havforskningsinstituttet, Veternærinstituttet, NORD universitet og University of Stirling 2018 (ISBN 978-82-8296-531-6) 312, p.

Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine

Related content