Report/thesis  »  Report/thesis

Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert oljeraps – linje MS8, RF3 og MS8xRF3 fra Bayer CropScience AG (C/BE/96/01) Vitenskapskomiteen

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Oslo, Norge: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2008 39, p. VKM report (2008:31)

Berdal, Knut; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Thrane, Vibeke

Related content

  • External links