Report/thesis  »  Report/thesis

Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert mais MON 89034 x 1507 x NK603 fra Monsanto og Dow AgroSciences LLC (EFSA/GMO/NL/2009/65). 1.innspillsrunde

Need help? Contact Nofima's library with your questions about publications:
Kjetil Aune

Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Oslo, Norge: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2009 (ISBN 978-82-8082-358-8) 50, p. VKM report (2009:38)

Berdal, Knut; Bøhn, Thomas; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Thrane, Vibeke; Vikse, Rose

Related content